För medlemsföretag och handledare

E-kurser

Surfplatta med e-kurs.

STIB vill öppna vägar till jobb för nyanlända oavsett ursprungsland. Vårt mål är att bidra till integration och att föra människor samman för att växa, lära och dela erfarenheter. Nyanlända börjar som lärlingar och får samma lön och villkor som andra lärlingar. I många fall kan nyanlända även anställas med anställningsstöd. Erfarenheter har visat att anställa nyanlända är en lyckad investering med många vinnare.

Efter den här utbildningen kommer du att vara förberedd inför uppdraget att handleda lärlingar med olika bakgrund, förutsättningar och etnicitet. I ställningsbranschen är alla välkomna och det vill vi att du förmedlar när du möter lärlingar ute på arbetsplatsen.

Till dig som handleder

Hjälp din lärling på bästa sätt genom att använda dig av checklistan

Förbered dig för din roll som handledare

 • Det är lärlingen som ansvarar för att klara målen men för att skapa en god relation behöver du stötta.
 • Arbeta med att fånga upp varje individ. Ha ledord som omtänksamhet, god moral och att alltid hålla god ton. Detta genomsyrar hela arbetsplatsen.
 • Lärlingen kommer med egna erfarenheter och kommer inte göra exakt på samma sätt som dig. Se det som en styrka och få det att fungera som ett team där ni delar erfarenheter.
 • Döm inte lärlingen utifrån blyghet eller språkkunskap utan ge alla individer samma möjlighet. Man vet aldrig hur mycket en person kan utvecklas eller i vilken takt en person kan lära sig saker.

Lärlingens första dag

Introducera lärlingen för företaget. Börja med att presentera dig själv och berätta om din roll på företaget. Prata med lärlingen om hur ert samarbete kommer se ut.

 • Vad är viktigt att tänka på?
 • Gå igenom redskap och utrustning med lärlingen grundligt.
 • De olika utbildningsstegen, lönetrappan och vad som krävs av lärlingen
 • Låt lärlingen ställa frågor och nämn gärna att du alltid finns där för frågor under hela lärlingsperioden. Du kommer vara lärare under den här perioden och lära lärlingen allt du kan.
 • Berätta om vad ett kollektivavtal är. Det är viktigt att lärlingen vet sina rättigheter och skyldigheter.
 • Berätta om hur distansutbildningen via Ställningsakademin fungerar.

Under lärlingsperioden

Lärlingen är helt ny, det är du som sitter på all kunskap. Fråga lärlingen ofta om det finns några frågor.

 • Det är många rutiner och säkerhetsfrågor som för dig är självklara men som tar tid att lära sig. Gå igenom dessa kontinuerligt med lärlingen.
 • Genomför introduktionskursen tillsammans med lärlingen så att lärlingen kan ställa frågor.
 • Planera och följ upp utbildningstiden tillsammans med lärlingen. Både så att lärlingen har ett tydligt schema och så att lärlingen vet exakt som som kommer krävas den närmsta tiden.
 • BYNs kravspecifikation för yrket och kraven för de olika delkurserna
 • Utbildningsboken tillsammans med lärlingen
 • Uppdatera lärlingen löpande om den arbetsplanering som finns
 • Var uppmärksam på hur lärlingen tar sig igenom utbildningsmomenten och lärlingsperioden. Det är viktigt att lärlingen får hjälp i tid om det uppfattas som att lärlingen har det svårt i vissa moment.
 • Försök planera så att de teoretiska och praktiska momenten följer varandra.
 • Låt lärlingen vara delaktig i planeringen för att i sin tur lära sig att ta eget ansvar.
 • Logga in kontinuerligt på ställningsakademin för att följa hur det går för lärlingen.
  Stötta och hjälp lärlingen så att utbildningen blir klar i tid.
 • Glöm inte att målet är att lärlingen ska bli färdig ställningsmontör. Det gynnar alla.