Om satsningen

Bli ställningsbyggare

Bli ställningsbyggare finns för att göra det enklare för nyanlända att komma i arbete inom branschen. Två centrala delar i satsningen är kännedom och förståelse för branschens krav och grundläggande språkkunskaper. Grundläggande kunskaper i det svenska eller engelska språket är en stor fördel för att kunna fungera på en arbetsplats inom byggbranschen. Bli Ställningsbyggare drivs av STIB Ställningsföretagen.

Rekrytering i branschen

I Sverige finns många nyanlända och utrikesfödda som har erfarenhet av arbete inom byggbranschen och angränsande branscher men som idag är arbetslösa i Sverige. Här finns stora möjligheter att koppla samman arbetsgivare med arbetssökande och därmed stödja rekrytering till branschen. Denna satsning riktar sig också till nyanlända helt utan erfarenhet i branschen då det inte krävs några förkunskaper för att påbörja sin lärlingsperiod inom ställningsbranschen. Projektet är finansierat med medel från Arbetsförmedlingen.

Film om STIB

I filmen möter du Daniel Pernikliski som är ansvarig för digital utbildning och kommunikation på STIB. 

Spela videoklipp

Mer om STIB

STIB är ställningsföretagens branschförening och verkar för att skapa en säker ställningsbransch. STIB ser till att alla medlemsföretag har kollektivavtal och håller de föreskrifter som finns inom branschen.