برای شرکت های عضو و مربیان

برای شرکت های عضو

تبدیل شدن به یک داربست ساز به تازه واردان کمک می کند تا در صنعت داربست سازی کاری پیدا کنند. به عنوان یک شرکت عضو

STIB

می توانید از سایت به عنوان پشتیبانی جهت استخدام استفاده کنید

به شما به عنوان مربی

به شما به عنوان مربی

برای نقش خود به عنوان مربی آماده شوید

این کارآموز است که مسئولیت رسیدن به هدف را بر عهده دارد ، اما شما برای ایجاد یک رابطه خوب نیاز به حمایت دارید.
برای جلب علاقه هر کارآموز تلاش کنید. از کلمات کلیدی مانند مراقبت و اخلاق خوب استفاده کنید و همیشه لحن خوبی داشته باشید. این در کل محیط کار اثرگذار است

کارآموز با تجربیات خود می آید و دقیقاً مانند شما عمل نمی کند. به این موضوع به عنوان یک نقطه قوت نگاه کنید و آن را در چهارچوب یک تیم کاری طوری تنظیم کنید که در آن تجربیات خود را به اشتراک بگذارید

کارآموز را بر اساس خجالتی بودن یا مهارت های زبانی قضاوت نکنید، بلکه به همه افراد فرصت یکسانی بدهید. شما هرگز نمی دانید که یک شخص چقدر می تواند پیشرفت کند یا با چه سرعتی می تواند یاد بگیرد

روز اول کارآموزی

 

با معرفی خود و بیان نقش خود در شرکت شروع کنید. در مورد اینکه همکاری میان شما چگونه خواهد بود، با کارآموز صحبت کنید.

کارآموز را به شرکت معرفی کنید

در نظر گرفتن چه مواردی مهم است؟
ابزارها و تجهیزات را با کارآموز به طور دقیق مرور کنید

پله های مختلف آموزش، پایه های حقوق و آنچه از کارآموز انتظار می رود

اجازه دهید کارآموز سوال بپرسد و ذکر کنید که در طول دوره کارآموزی همیشه برای پاسخگویی به سوالات آماده هستید. شما در این دوره آموزگار خواهید بود تا هر چیزی را که می توانید به کارآموز آموزش دهید

در مورد قرارداد جمعی اطلاعات بدهید. این مهم است که کارآموز حقوق و تکالیف خود را بداند

Ställningsakademin توضیح در مورد نحوه عملکرد آموزش از راه دور از طریق 

در خلال دوره کارآموزی

کارآموز کاملاً تازه کار است، این شما هستید که همه دانش را در اختیار خود دارید. اگر سؤالی دارید از کارآموز بپرسید

روال کار و مسائل ایمنی زیادی وجود دارد که برای شما واضح است اما یادگیری آنها زمان می برد. این موارد را به طور مداوم با کارآموز مرور کنید

دوره مقدماتی را همراه با کارآموز برگزار کنید تا وی  بتواند سوالات خود را مطرح کند

زمان آموزش را با کارآموز برنامه ریزی و پیگیری کنید. هم برای اینکه کارآموز برنامه مشخصی داشته باشد و هم اینکه وی دقیقا بداند در آینده نزدیک به چه چیزی نیاز خواهد بود

مشخصات الزامات

BYN

برای این حرفه و الزامات برای دوره های جانبی مختلف

کتاب آموزش همراه با کارآموز


کارآموز را به طور مداوم در مورد برنامه ریزی کاری که وجود دارد به روز کنید


به نحوه گذر کارآموز از مراحل آموزشی و دوره کارآموزی توجه کنید. این مهم است که کارآموز به موقع کمک بگیرد

 

.سعی کنید طوری برنامه ریزی کنید که بخش های تئوری و عملی هماهنگ باشند
.بگذارید کارآموز در برنامه ریزی شرکت کند تا به نوبه خود مسئولیت پذیری شخصی را بیاموزد

به طور مداوم به 

Ställningsakademin

.وارد شوید تا نحوه کار کارآموز را دنبال کنید
.حمایت و کمک در اختیار کارآموز قرار دهید تا آموزش در زمان مقرر به اتمام برسد
.فراموش نکنید که هدف این است که کارآموز به یک داربست کار کامل تبدیل شود. این به نفع همه است