För dig som lärling

Om introduktionskursen

Din och andras säkerhet är mycket viktigt på din arbetsplats. Introduktionskursen består till stora delar av film. Kursen är ett obligatoriskt inslag för dig som lärling. För att komma åt kursen behöver du först registrera dig och sedan logga in. Eftersom vissa avsnitt är långa kan du dela upp arbetet med kursen på flera tillfällen. Du kommer automatiskt tillbaka till det ställe där du slutade.

Gör så här

  1. 1 Registrera dig och skapa ett konto gratis.
  2. 2 Logga in och arbeta med introduktionskursen.
  3. 3 I kursen finns flera test. Du behöver klara testen för att gå vidare.

Du är inloggad!

  1. 1 Nu kan du börja arbeta med introduktionskursen.
  2. 2 I kursen finns flera test. Du behöver klara testen för att komma vidare.
  3. 3 När du är klar med kursen får du ett diplom.

Ställningsakademins Introduktionskurs

Som ny i ställningsbranschen behövs vissa grundkunskaper. I kursen får du lära sig om säkra lyft, fallskydd och ergonomi. Kursen finns på svenska, engelska och arabiska.

Ordbok

Ordboken är ett stöd för dig som är ny i  svenska språket och branschen. Orden finns översatta till engelska och arabiska. Här lär du dig ställningstermer, ord på arbetsplatsen, sociala ord samt mått och siffror.