فرهنگ لغت

آموزش را با فرهنگ لغات ما صورت دهید

فرهنگ لغت نمای کلی از متداول ترین کلماتی که در کار به عنوان داربست ساز استفاده می شود را ارائه می دهد. با فرهنگ لغت یاد خواهید گرفت که به ابزار، مواد و انواع موقعیت ها در زبان سوئدی، عربی و انگلیسی چه گفته می شود. همچنین کلمات اجتماعی و سایر کلمات ساده تر نیز وجود دارند که اغلب در محیط کار استفاده می شوند

کلمات را یاد بگیرید و تمرین کنید

فرهنگ لغت به صورت دوره الکترونیکی و پی دی اف در دسترس است. این به شما امکان می دهد آن را چاپ کنید و به محل کار خود ببرید. اگر به عنوان کارآموز کار می کنید، لطفاً به سرپرست خود اطلاع دهید که فرهنگ لغت وجود دارد، تا بتوانید آن را با هم تمرین کرده و مورد استفاده قرار دهید