در مورد این پروژه

داربست ساز شدن

دوره «یک داربست ساز شوید ایجاد شده است تا کار تازه واردان در این صنعت را آسانتر سازد. دو بخش اصلی در این زمینه دانش درک نیازهای صنعت و همچنین مهارت های زبانی اساسی است. دانش اولیه زبان سوئدی یا انگلیسی یک مزیت بزرگ برای کار در یک محل کار در صنعت ساختمان است. دوره «یک داربست ساز شوید» توسط

STIB Ställningsföretagen

اداره می شود

وضعیت استخدام در این صنعت

در سوئد، افراد تازه وارد و متولدین خارجی زیادی وجود دارند که تجربه کار در صنعت ساختمان و صنایع جانبی را دارند، اما در حال حاضر در سوئد بیکار هستند. در اینجا فرصت های خوبی برای ارتباط کارفرمایان با جویندگان کار و در نتیجه حمایت از استخدام در این صنعت وجود دارد. این سرمایه گذاری همچنین برای تازه واردانی است که هیچ تجربه ای در این صنعت ندارند، زیرا برای شروع کارآموزی خود در صنعت داربست سازی نیازی به دانش قبلی نیست. این پروژه با بودجه اداره کاریابی تامین می شود

فیلمی درباره
STIB

در این فیلم با دانیل پرنیکلیسکی که مسئول آموزش و ارتباطات دیجیتال در

STIB

.است آشنا می شوید

پخش ویدیو

اطلاعات بیشتر در مورد 

STIB 

STIB

.انجمن صنفی شرکت های داربست ساز است و برای ایجاد یک صنعت داربست سازی ایمن تلاش می کند

STIB

.تضمین می کند که همه شرکت های عضو دارای قراردادهای جمعی بوده و به مقررات موجود در این صنعت پایبند هستند