فیلم برای اطلاعات و یافتن ایده

نمایش ویدیو درباره Ställningsbyggare framför en ställning.

به صنعت داربست سازی خوش آمدید

درباره تبدیل شدن به داربست ساز در یک دقیقه

پخش ویدیو

راه منتهی به کار

توصیه هایی در مورد نحوه جستجوی کار در صنعت داربست سازی

پخش ویدیو

با کارفرمای آینده خود آشنا شوید

کامیلا و جیمی کارفرما هستند، از تجربیات آنها در صنعت داربست سازی استفاده کنید

پخش ویدیو

با سازندگان داربست آشنا شوید

با مسیری که برای داوید، یاسمین و داوید منتهی به کار شده است آشنا شوید

پخش ویدیو

به

STIB

خوش آمدید

در این فیلم با دانیل پرنیکلیسکی که مسئول آموزش و ارتباطات دیجیتال در

STIB

است آشنا می شوید